Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Boek ‘Zorg voor transitie’

 

De zorgsector staat voor grote uitdagingen, met tekort aan mensen en middelen, een groeiende vraag naar zorg en een bevolking die gewend is geraakt aan de vanzelfsprekendheid van goede zorg. Het boek zorg voor transitie biedt een overzicht van actuele dilemma’s op het gebied van leiderschap, innovatie, verandermanagement, governance en digitalisering. Dit boek geeft vanuit verschillende invalshoeken informatie en kennis over de huidige stand van zaken en biedt handreikingen om binnen de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden een strategie te ontwikkelen.

Shirine schreef samen met Nardo van der Meer het laatste hoofdstuk van dit boek over Conflicteren in de zorg. Het boek is te bestellen op managementboek.nl

 

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 

Strange Movie

Mensen organiseren niet altijd wat zij bedoelen. Strange | Strategy …
 

Shirine

Na tien jaar lang het vak van veranderkunde en interventiekunde …