Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Boek ‘Zorg voor transitie’

 

De zorgsector staat voor grote uitdagingen, met tekort aan mensen en middelen, een groeiende vraag naar zorg en een bevolking die gewend is geraakt aan de vanzelfsprekendheid van goede zorg. Het boek zorg voor transitie biedt een overzicht van actuele dilemma’s op het gebied van leiderschap, innovatie, verandermanagement, governance en digitalisering. Dit boek geeft vanuit verschillende invalshoeken informatie en kennis over de huidige stand van zaken en biedt handreikingen om binnen de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden een strategie te ontwikkelen.

Shirine schreef samen met Nardo van der Meer het laatste hoofdstuk van dit boek over Conflicteren in de zorg. Het boek is te bestellen op managementboek.nl

 

Vandaag moest ik ineens weer aan Sesamstraat denken

toen ik 1 bosje munt, 2 citroenen, 3 aardappelen en 4 asperges afrekende.

 

Boek ‘Hoe ik verander’

Een interventiekundig zelfportret van Shirine Moerkerken. “Over mijn professionele zoektocht …