Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Boek ‘Conflicteren’

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat we ons repertoire vergroten in het functioneel omgaan met conflict en verschillen.

Een kind kansen bieden, een metrolijn aanleggen, een pandemie trotseren, terroristische aanslagen voorkomen, een duurzame samenleving creëren, allemaal actuele voorbeelden van vraagstukken die samenwerking van mensen, organisaties en regeringen noodzakelijk maken. En waar mensen samenwerken, is conflict onvermijdelijk – en tegelijk essentieel.

Met alle neuzen dezelfde kant op, kan je maar één richting uit gaan. Je hebt verschillende perspectieven en belangen nodig om echt in beweging te komen en voor complexe maatschappelijke vraagstukken hebben we sowieso conflicterend, meervoudig en interdisciplinair handelen nodig. Conflict in samenwerking wordt gezien als een probleem. Men zoekt dan de oplossing in het conflict hanteren, beheersen en zelfs vermijden. Maar interventiekundige Shirine Moerkerken, pleit ervoor om het conflict niet te schuwen en om disfunctioneel conflict functioneel te maken.

In Conflict eren leer je dat er moed voor nodig is om functioneel conflict te maken, maar meer nog een beter begrip van wat het precies is en hoe je conflict kunt benutten en inzetten. Shirine Moerkerken biedt ervaringen en ideeën om met conflicteren te gaan oefenen, zodat je conflict en verschil gaat waarderen en effectief kan gaan inzetten om tot innovatieve oplossingen voor complexe problemen te komen.

Shirine Moerkerken is oprichter van het netwerk Strange | Strategy and Change en schreef eerder Hoe ik verander (2015) dat werd genomineerd voor Boek van het Jaar door de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) en voor Managementboek van het jaar.

Om te kunnen bijsturen moet je eerst in beweging komen. Dat gaat meestal niet zonder conflict. Dus geniet ervan. – uit het voorwoord van Joris Luyendijk

Elke twintig jaar verschijnt er een belangwekkend Nederlands boek over conflict en de betekenis daarvan voor mensen in organisaties. Met haar boek “Conflict eren” treedt Shirine Moerkerken in de voetsporen van veranderaars zoals Willem Mastenbroek en Henk van Dongen. Een onmisbaar boek in een tijd waarin spanningen tussen mensen en groepen oplopen en daarmee voor interventiekundigen en bestuurders die daarin verschil willen en durven maken. – Jaap Boonstra

Op 20 mei 2021 zal het boek verschijnen. Het boek is te bestellen op managementboek.nl

 

Wanneer ik mij herinner aan de toekomst zie ik vooral Star Trek, ontmoetingen met andere levensvormen en met paralelle werelden, interplanetaire ontwikkeling.

In het heden stelt de toekomst niets meer voor, reisjes van 10 minuten in gewichtloze toestand rond de aarde voor wat rijke zakenmensen en acteurs, dat zijn de dromen, dat is de toekomst van de ruimtevaart, dat is wat bij ons past.

De interplanetaire ontmoetingen met andere ,nog vreemdere, culturen, dat hoort niet bij ons, dat is iets van de elite van dit universum, bah!

 

Contextuele ethiek

“U heeft geen cruciaal beroep, dus uw kinderen mogen niet …
 

Shirine

Na tien jaar lang het vak van veranderkunde en interventiekunde …