Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Filosofie

De veranderkundigen van Strange | Strategy and Change laten zich leiden door een aantal principes:

1. Iedere vraag is nieuw

“We geloven dat iedere vraag, ook al klinkt de vraag hetzelfde, toch weer anders is. Immers, deze specifieke klant werkt in een andere omgeving, heeft persoonlijk andere kwaliteiten en vraagstukken en stelt de vraag op een ander moment. Het juiste antwoord kan dan ook onmogelijk hetzelfde zijn als eerdere antwoorden.”

2. Vergroten van zelfoplossend vermogen

“We gaan ervan uit dat mensen grotendeels zelf in staat zijn om oplossingen te zoeken voor hun vraagstukken. Soms lukt dat even niet. Wij helpen je om je zelfoplossend vermogen te vergroten, zodat het je wel weer lukt. We dragen dus geen oplossingen aan. We hebben in de loop der jaren wel effectieve zoekstrategieën ontwikkeld, waar onze klanten mee aan het werk kunnen. Een goede externe adviseur maakt zichzelf overbodig.”

3. Luisteren naar de essentie

“We luisteren en kijken naar drie dingen:

  1. Hebben we het gevoel dat we het in dit gesprek over de essentie hebben?
  2. Wat zijn de disfunctionele patronen die maken dat het zelfoplossend vermogen is weggevallen en het vraagstuk in stand wordt gehouden?
  3. Wat is de essentie van het vraagstuk en de consequenties daarvan voor de klant van onze gesprekspartner?”

4. De methode past bij die essentie

“Als we hebben geluisterd, ontwerpen we een interventiestrategie die meteen:

  1. de essentie van het vraagstuk raakt
  2. de disfunctionele patronen doorbreekt, waardoor het zelfoplossend vermogen terugkomt
  3. in relatie staat tot het excellente resultaat dat men samen wil behalen met de klant

Je helpt iemand niet door meer van hetzelfde te doen. Als veranderkundige verzin je dus een list, een verleiding, een mogelijkheid, een uitdaging waardoor iemand iets anders gaat doen dan hij tot nu toe heeft gedaan

5. “Je vraagt een mens, geen adviseur”

Als je ons vraagt, omdat je vastloopt in een vraagstuk, onderzoeken we de mogelijkheden niet als klant en adviseur, maar als twee mensen, die bereid zijn te zoeken en die graag geïnspireerd worden.”

Puzzel-100x100

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 

Nieuwe oplossingen in het oude denken

Strange… dat nieuwe oplossingen vaak worden gezocht in het oude …