Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Filosofie

De veranderkundigen van Strange | Strategy and Change laten zich leiden door een aantal principes:

1. Iedere vraag is nieuw

“We geloven dat iedere vraag, ook al klinkt de vraag hetzelfde, toch weer anders is. Immers, deze specifieke klant werkt in een andere omgeving, heeft persoonlijk andere kwaliteiten en vraagstukken en stelt de vraag op een ander moment. Het juiste antwoord kan dan ook onmogelijk hetzelfde zijn als eerdere antwoorden.”

2. Vergroten van zelfoplossend vermogen

“We gaan ervan uit dat mensen grotendeels zelf in staat zijn om oplossingen te zoeken voor hun vraagstukken. Soms lukt dat even niet. Wij helpen je om je zelfoplossend vermogen te vergroten, zodat het je wel weer lukt. We dragen dus geen oplossingen aan. We hebben in de loop der jaren wel effectieve zoekstrategieën ontwikkeld, waar onze klanten mee aan het werk kunnen. Een goede externe adviseur maakt zichzelf overbodig.”

3. Luisteren naar de essentie

“We luisteren en kijken naar drie dingen:

  1. Hebben we het gevoel dat we het in dit gesprek over de essentie hebben?
  2. Wat zijn de disfunctionele patronen die maken dat het zelfoplossend vermogen is weggevallen en het vraagstuk in stand wordt gehouden?
  3. Wat is de essentie van het vraagstuk en de consequenties daarvan voor de klant van onze gesprekspartner?”

4. De methode past bij die essentie

“Als we hebben geluisterd, ontwerpen we een interventiestrategie die meteen:

  1. de essentie van het vraagstuk raakt
  2. de disfunctionele patronen doorbreekt, waardoor het zelfoplossend vermogen terugkomt
  3. in relatie staat tot het excellente resultaat dat men samen wil behalen met de klant

Je helpt iemand niet door meer van hetzelfde te doen. Als veranderkundige verzin je dus een list, een verleiding, een mogelijkheid, een uitdaging waardoor iemand iets anders gaat doen dan hij tot nu toe heeft gedaan

5. “Je vraagt een mens, geen adviseur”

Als je ons vraagt, omdat je vastloopt in een vraagstuk, onderzoeken we de mogelijkheden niet als klant en adviseur, maar als twee mensen, die bereid zijn te zoeken en die graag geïnspireerd worden.”

 

Wanneer ik mij herinner aan de toekomst zie ik vooral Star Trek, ontmoetingen met andere levensvormen en met paralelle werelden, interplanetaire ontwikkeling.

In het heden stelt de toekomst niets meer voor, reisjes van 10 minuten in gewichtloze toestand rond de aarde voor wat rijke zakenmensen en acteurs, dat zijn de dromen, dat is de toekomst van de ruimtevaart, dat is wat bij ons past.

De interplanetaire ontmoetingen met andere ,nog vreemdere, culturen, dat hoort niet bij ons, dat is iets van de elite van dit universum, bah!

 

Perfect imperfect

Lees hier mijn recensie perfect imperfect over het boek ‘Imperfecte …
 

Shirine

Na tien jaar lang het vak van veranderkunde en interventiekunde …