Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Jiska Eberwijn

Jiska Eberwijn: gericht op ontwikkeling, sterk in de derde positie, ideeën vormer, context denker, leergierig, nieuwsgierig, sociaal vaardig, rustig, confronterend, sensitief, actiegericht. Het zijn kwaliteiten die Jiska kenmerken. Vanaf haar twintigste begeleidt Jiska mensen en groepen. Rode draad in haar loopbaan is ontwikkeling. Het intrigeert Jiska wanneer teams/organisaties vleugels hebben en het intrigeert haar eveneens wanneer met alle beste bedoelingen en kwaliteiten processen stagneren. Jiska wil bijdrage aan het (weer) in beweging krijgen van vraagstukken welke gaan over mensen in organisaties. Antwoorden heeft zijn niet maar wel methodes en ervaring om in interactie met elkaar te leren en tot (tijdelijke) nieuwe antwoorden te komen. Jiska is een veranderaar, ze maakt makkelijk contact en krijgt snel vertrouwen van de mensen waarmee zij werkt. Wat Jiska vaak te horen krijgt is dat ze niet oordelend is maar inzicht gevend. Mensen ervaren haar als veilig waardoor Jiska ook de spanning mag opzoeken, mag prikkelen met vragen, de zere plek kan benoemen en laten voelen. Verandering veroorzaken. Meer informatie over Jiska kun je vinden op www.2unravel.nl

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.