Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Gastcolumn in O&O: Conflicteren is een voorwaarde voor leren

Mijn gastcolumn in O&O:

Je zou kunnen zeggen dat iedere vorm van ‘anders’ handelen een vorm van functioneel conflicteren is. Functioneel conflict inzetten vraagt, met andere woorden, niet alleen om praten of om nadenken, maar vooral om handelen. Pas in het handelen komen er consequenties en daarmee conflict. Het leren in en ontwikkelen van oplossingen in complexe meervoudige vraagstukken lukt alleen als je ook daadwerkelijk anders handelt. Ik zie te veel adviseurs, maar ook te veel leidinggevenden, die dat handelen uitstellen. Lees hier verder.

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.

 

Perfect imperfect

Lees hier mijn recensie perfect imperfect over het boek ‘Imperfecte …
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021