Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

“Practice what you preach”

 ‘Practice what you preach’ om werkelijke innovatie in de zorg te realiseren

Hester de Wit, programmacoördinator, en Bea van Gee, programmasecretaris, praten met veel enthousiasme over het programma “Gezonde Slagkracht” dat zij vanuit hun organisatie coördineren. Het is een programma dat het Ministerie van VWS heeft geïnitieerd en waarvoor ze subsidie beschikbaar stelt aan gemeenten die bepaalde leefstijlthema’s (alcohol, drugs, obesitas en roken) integraal aanpakken. Elke Nederlandse gemeente kon projectvoorstellen indienen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Hester belde Shirine Moerkerken: “Bij mijn vorige werkgever had ze ook gemeenten ‘in beweging’ gekregen. Dat had veel indruk op me gemaakt. Ze was precies de persoon die we nodig hadden”. Bea: “Dat hebben we geweten. Haar eerste reactie was nogal shocking: “Dus jullie willen dat ik een bijeenkomst organiseer om ánderen in beweging te krijgen? Je kan de ánder niet veranderen. Ik wil jullie graag ondersteunen, maar op zo’n manier dat jullie zelf de beweging maken, die je anderen ook gunt.”

Lees hier hoe Strange deze organisatie die innovatie in de zorg stimuleert, heeft ondersteund bij het doormaken van een werkelijke verandering: Interview Innovatie in de Zorg

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021