Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

“Practice what you preach”

 ‘Practice what you preach’ om werkelijke innovatie in de zorg te realiseren

Hester de Wit, programmacoördinator, en Bea van Gee, programmasecretaris, praten met veel enthousiasme over het programma “Gezonde Slagkracht” dat zij vanuit hun organisatie coördineren. Het is een programma dat het Ministerie van VWS heeft geïnitieerd en waarvoor ze subsidie beschikbaar stelt aan gemeenten die bepaalde leefstijlthema’s (alcohol, drugs, obesitas en roken) integraal aanpakken. Elke Nederlandse gemeente kon projectvoorstellen indienen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Hester belde Shirine Moerkerken: “Bij mijn vorige werkgever had ze ook gemeenten ‘in beweging’ gekregen. Dat had veel indruk op me gemaakt. Ze was precies de persoon die we nodig hadden”. Bea: “Dat hebben we geweten. Haar eerste reactie was nogal shocking: “Dus jullie willen dat ik een bijeenkomst organiseer om ánderen in beweging te krijgen? Je kan de ánder niet veranderen. Ik wil jullie graag ondersteunen, maar op zo’n manier dat jullie zelf de beweging maken, die je anderen ook gunt.”

Lees hier hoe Strange deze organisatie die innovatie in de zorg stimuleert, heeft ondersteund bij het doormaken van een werkelijke verandering: Interview Innovatie in de Zorg

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.

 

Perfect imperfect

Lees hier mijn recensie perfect imperfect over het boek ‘Imperfecte …