Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

De Ontwikkel Alliantie en de weg naar Abiline

Over generatiekloven, sluipende onderhuidse conflicten en een verschillende beleving van urgentie.

Amsterdam kent ambtelijk een anarchistische en vrijheidslievende cultuur. Na het afkeuren van de jaarrekening OGA in 2006 (de financiële verantwoording van de grote projecten), een onduidelijk georganiseerde aansturing van de grote projecten en onvoldoende integraal opgestelde adviezen wordt De Ontwikkel Alliantie opgericht. De voorzitter van de Directieraad van deze Ontwikkel Alliantie werkt met de andere directeuren twee jaar lang aan het versterken van de samenwerking en aan het meer integraal adviseren en werken binnen de Ruimtelijke Sector. De wens is om in 2012 een federatie voor de ruimtelijke sector te hebben, waarin iedereen met een ‘open mind’ kennis, capaciteit en bedrijfsvoering met elkaar deelt. In 2009 wordt duidelijk dat de realisatie van deze wens nog ver weg is. De samenwerking binnen De Ontwikkel Alliantie verloopt niet goed. Shirine Moerkerken zet alle betrokken partijen aan tafel. Tijdens een tweedaagse worden harde noten gekraakt.

Klik op Interview Ontwikkelalliantie voor het hele interview met Duco Biggelaar van de De Ontwikkel Alliantie binnen de gemeente Amsterdam.

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.