Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Tim de Witte

“Verandering begint bij iets anders voor waar aannemen”

Tim de Witte (1986) zoekt altijd naar een andere manier om naar hetzelfde te kijken. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven. Met anders doen en andere resultaten tot gevolg.

Met een groot hart voor de sociale beroepen, loopt hij sinds 2013 rond in zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden. Dát er iets verandert is een gegeven, dat er iets zou móéten veranderen een overtuiging waar hij moeilijk afscheid van neemt en dat we beter kúnnen veranderen wat hem drijft in zijn werk als veranderkundige.

Tim heeft ruime ervaring met veranderopgaven en staat liefst met z’n poten in de klei. Hij werkt met samen met besturen, directies en managementteams en houdt altijd verbinding met de praktijk.

“Als het even kan, ga ik mee de praktijk in. Dat is de enige manier om de essentie van een organisatie te snappen”

Na negen jaar een eigen adviesbureau te hebben opgezet, heeft hij in 2023 gekozen voor focus op de inhoud en is hij als zelfstandige verder gegaan.

“Ik ben in essentie een vakmens, en slechts ten dele een manager”.

Met een stevige basis in de systeemtheorie, sociaal constructionistisch denken en geplande verandering, kan hij een breed scale aan veranderopgaven aan. Zijn specialismen zijn verandergedrag, samenwerking en veranderstrategie.

“We raken te vaak afgeleid door de inhoudelijke aspecten van verandering en verliezen de mens uit het oog”

Meer informatie over Tim kun je vinden via www.mythesenmindshifts.nl en via zijn LinkedIn-pagina.

Wanneer ik mij herinner aan de toekomst zie ik vooral Star Trek, ontmoetingen met andere levensvormen en met paralelle werelden, interplanetaire ontwikkeling.

In het heden stelt de toekomst niets meer voor, reisjes van 10 minuten in gewichtloze toestand rond de aarde voor wat rijke zakenmensen en acteurs, dat zijn de dromen, dat is de toekomst van de ruimtevaart, dat is wat bij ons past.

De interplanetaire ontmoetingen met andere ,nog vreemdere, culturen, dat hoort niet bij ons, dat is iets van de elite van dit universum, bah!

 
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021