Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Sia Ataredian

Sia Ataredian is een ervaren veranderkunde-, leiderschaps- en samenwerkingsconsultant. Hij is universitair geschoold in de filosofie, rechten en economie. Voordat hij als filosofieconsultant aan de slag ging, was hij managementconsultant bij Twynstra Gudde en in leiding van grote verander-, leiderschaps- en talenttrajecten. Als zelfstandige was hij o.a. boardroomconsultant bij de Belastingdienst.

Sia werkt vanuit praktijkvragen aan concrete gedragsverandering. In zijn benadering draait het alleen niet om veranderkundige trucjes maar om duurzame bewustzijnsontwikkeling. Hij begrijpt de uitdagingen van de werkvloer en heeft als doel organisaties menselijker te maken en de mensen in die organisaties beter te maken. Want alleen zo kunnen op de lange termijn de beste resultaten worden behaald. We gaan samen op zoek naar de oplossing, die inspirerend, praktisch en duurzaam is. Met filosofieconsultancy brengt hij het beste van verschillende werelden samen. Hij benadert complexe vraagstukken op een praktische en diepzinnige manier, waardoor deelnemers worden aangemoedigd om nieuwe inzichten te verkennen en in beweging te komen.

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 

Podcast ‘Getting comfie with Shirine Moerkerken’

‘Getting comfie with…’ Dé podcast voor en over communicatieprofessionals. ‘Comfie’ …
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021