Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Femke Rood

Femke doet niet wat de klant vraagt. Gelukkig maar. Er zijn genoeg adviseurs die dit wel doen. Wat doet Femke dan anders? Femke is in het hier en nu. En werkt met datgene wat zich aandient. Maar is zich ook bewust van alles wat er niet is. Of wie er niet is. En vanuit dit bewustzijn kan Femke als geen ander interventies doen. Interventies die niet per se gericht zijn om dingen te vergemakkelijken. Want gaan werkelijke verlangens niet juist schuil achter frustraties?

Femke houdt er niet van ergens omheen te draaien. Femke is nieuwsgierig, vasthoudend en heeft een (on)geduldig verlangen om te verbeteren waar dat kan en is ervan overtuigd dat veranderingen in een organisatie alleen tot stand kunnen komen via de mensen die er werken.

Meer informatie over Femke vind je hier.

 

 

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.