Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Femke Rood

Femke doet niet wat de klant vraagt. Gelukkig maar. Er zijn genoeg adviseurs die dit wel doen. Wat doet Femke dan anders? Femke is in het hier en nu. En werkt met datgene wat zich aandient. Maar is zich ook bewust van alles wat er niet is. Of wie er niet is. En vanuit dit bewustzijn kan Femke als geen ander interventies doen. Interventies die niet per se gericht zijn om dingen te vergemakkelijken. Want gaan werkelijke verlangens niet juist schuil achter frustraties?

Femke houdt er niet van ergens omheen te draaien. Femke is nieuwsgierig, vasthoudend en heeft een (on)geduldig verlangen om te verbeteren waar dat kan en is ervan overtuigd dat veranderingen in een organisatie alleen tot stand kunnen komen via de mensen die er werken.

Meer informatie over Femke vind je hier.

 

 

Het huis was veelzijdig
Het had bijvoorbeeld een voorkant
En een achterkant
En maar liefst twee zijkanten
Ja, veel zijkanten had het huis

Het had geen dak
Het huis had een deksel
Het huis had geen deuren
Het deksel was een deur
Het huis had geen ramen
Het had wel gordijnen
En kozijnen

Het was ook een goed geïsoleerd huis
Het was ook goed geïsoleerd
Er lag stof in het huis
En een vergeten bouwvakker

 
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021