Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Femke Rood

Femke doet niet wat de klant vraagt. Gelukkig maar. Er zijn genoeg adviseurs die dit wel doen. Wat doet Femke dan anders? Femke is in het hier en nu. En werkt met datgene wat zich aandient. Maar is zich ook bewust van alles wat er niet is. Of wie er niet is. En vanuit dit bewustzijn kan Femke als geen ander interventies doen. Interventies die niet per se gericht zijn om dingen te vergemakkelijken. Want gaan werkelijke verlangens niet juist schuil achter frustraties?

Femke houdt er niet van ergens omheen te draaien. Femke is nieuwsgierig, vasthoudend en heeft een (on)geduldig verlangen om te verbeteren waar dat kan en is ervan overtuigd dat veranderingen in een organisatie alleen tot stand kunnen komen via de mensen die er werken.

Meer informatie over Femke vind je hier.

 

 

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021