Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Waardevrij evalueren bij de politie

Waardevrij evalueren is het heel precies in observaties onderzoeken van een gebeurtenis. Door te kijken naar welke interacties tussen mensen hebben plaatsgevonden binnen die gebeurtenis, worden de disfunctionele interactiepatronen binnen een organisatie zichtbaar. Je ontdekt daarmee waar je de dingen met elkaar anders moet doen, wil je effectiever zijn. Je gaat daarbij niet op zoek naar schuldigen (‘blamefree’ of waardevrij), maar naar wat je onbewust onbedoeld met elkaar ‘in de muren’ hebt georganiseerd, waardoor je steeds weer ineffectief met elkaar handelt.

Monique Gaane, voormalig directeur Bedrijfsvoering van een grote politieregio: “De cultuur van evaluatie, trainen en leren zit bij de politie ingebakken. De politieorganisatie is gewend om veel te oefenen en te trainen. De praktijk wordt zo mogelijk direct in de training meegenomen. Op zich zou bovengenoemde al reden genoeg kunnen zijn om de methode in te zetten.”

Shirine: “Politiemensen zijn gewend om te oordelen. Dat is hun werk. Ik vermoedde dat het niet mee zou vallen om hen uit te nodigen werkelijk ‘blamefree’ (waardevrij), dus zonder schuldigen te zoeken, naar situaties te kijken.”

Lees hier verder over de introductie van waardevrij evalueren bij de politie: Interview Politieregio

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.