Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Samenwerken in het beheer van een stad

Het beheren van een stad op niveau vraagt veel van de organisatie die dit doet en de medewerkers die in deze organisatie werkzaam zijn.

De adviseurs van Strange helpen deze organisatie bij het leveren van hogere prestaties. Samen met bestuurders, management en medewerkers onderzoeken zij welke disfunctionele mechanismen in de muren van de organisatie geslopen zijn. Hoe het kan dat leidinggevenden en medewerkers niet meer alert reageren op de momenten dat dit van essentieel belang is.

Met behulp van ‘reconstructies op locatie’ ondersteunt Strange bestuur en management om hun leidende principes te herdefiniëren die het medewerkers mogelijk maakt om vanuit eigenaarschap alert te reageren.

Lees verder…

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.

 

De boekenpraktijk: podcast over Conflicteren

Conflict is niet iets wat je moet willen vermijden, maar …
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021