Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Samenwerken in het beheer van een stad

Het beheren van een stad op niveau vraagt veel van de organisatie die dit doet en de medewerkers die in deze organisatie werkzaam zijn.

De adviseurs van Strange helpen deze organisatie bij het leveren van hogere prestaties. Samen met bestuurders, management en medewerkers onderzoeken zij welke disfunctionele mechanismen in de muren van de organisatie geslopen zijn. Hoe het kan dat leidinggevenden en medewerkers niet meer alert reageren op de momenten dat dit van essentieel belang is.

Met behulp van ‘reconstructies op locatie’ ondersteunt Strange bestuur en management om hun leidende principes te herdefiniëren die het medewerkers mogelijk maakt om vanuit eigenaarschap alert te reageren.

Lees verder…

Wanneer ik mij herinner aan de toekomst zie ik vooral Star Trek, ontmoetingen met andere levensvormen en met paralelle werelden, interplanetaire ontwikkeling.

In het heden stelt de toekomst niets meer voor, reisjes van 10 minuten in gewichtloze toestand rond de aarde voor wat rijke zakenmensen en acteurs, dat zijn de dromen, dat is de toekomst van de ruimtevaart, dat is wat bij ons past.

De interplanetaire ontmoetingen met andere ,nog vreemdere, culturen, dat hoort niet bij ons, dat is iets van de elite van dit universum, bah!

 
 
26.03.2021 - 09.04.2021

Strange workshop 2021