Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Samenwerken in het beheer van een stad

Het beheren van een stad op niveau vraagt veel van de organisatie die dit doet en de medewerkers die in deze organisatie werkzaam zijn.

De adviseurs van Strange helpen deze organisatie bij het leveren van hogere prestaties. Samen met bestuurders, management en medewerkers onderzoeken zij welke disfunctionele mechanismen in de muren van de organisatie geslopen zijn. Hoe het kan dat leidinggevenden en medewerkers niet meer alert reageren op de momenten dat dit van essentieel belang is.

Met behulp van ‘reconstructies op locatie’ ondersteunt Strange bestuur en management om hun leidende principes te herdefiniëren die het medewerkers mogelijk maakt om vanuit eigenaarschap alert te reageren.

Lees verder…

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.