Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Heatful relations in het theater in drie bedrijven

Als Leo Frankinge een paar jaar geleden directeur wordt bij een groot Theater, valt hem op dat de afdelingen erg op zichzelf werken.” Ieder dicteerde vanuit zijn eigen winkel. De betrokkenheid was laag. Er werd nauwelijks naar elkaar geluisterd. Een staf moet op grote lijnen sturen; visie en plannen, maar de groep was te groot. We konden geen slagen maken.”

Na een klassiek organisatieadviestraject (de organisatie van 35 man krijgt een heus organogram met hiërarchische lagen) en een conflict dat eindigt bij de rechtbank is het tijd voor een andere koers. Shirine neemt de regisseursrol en weet op een originele theater-eigen manier de organisatie in beweging te krijgen. “De manier waarop Shirine met de organisatie werkt haalt écht andere dingen naar boven. Ze haalt de angels er uit en zet de organisatie in beweging. We zijn nu volwassen genoeg om bepaalde dingen zelf te doen en onszelf vragen te stellen. De organisatie is nu zoals hij is. The show must go on.”

Klik op Interview Het Theater voor het hele interview met Leo Frankinge, Directeur va Het Theater, en Lucas Welte, hoofd marketing en communicatie.

Mijn vriendin wilde het uitmaken met mij.

Zij stuurde mij een officieel document van  een dergelijke strekking.

Ik bestudeerde dat document zorgvuldig en zag dat het een vormfout bevatte.

Ik maakte mijn vriendin op de vormfout in het document attent.

Zij gaf mij tandenknarsend gelijk en wij zijn nog steeds samen, gelukkig.

 

Het bestaat en het bestaat niet

Enige tijd geleden vroeg mijn opdrachtgever me of ik een …