Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Jiska Eberwijn

Jiska Eberwijn: gericht op ontwikkeling, sterk in de derde positie, ideeën vormer, context denker, leergierig, nieuwsgierig, sociaal vaardig, rustig, confronterend, sensitief, actiegericht. Het zijn kwaliteiten die Jiska kenmerken. Vanaf haar twintigste begeleidt Jiska mensen en groepen. Rode draad in haar loopbaan is ontwikkeling. Het intrigeert Jiska wanneer teams/organisaties vleugels hebben en het intrigeert haar eveneens wanneer met alle beste bedoelingen en kwaliteiten processen stagneren. Jiska wil bijdrage aan het (weer) in beweging krijgen van vraagstukken welke gaan over mensen in organisaties. Antwoorden heeft zijn niet maar wel methodes en ervaring om in interactie met elkaar te leren en tot (tijdelijke) nieuwe antwoorden te komen. Jiska is een veranderaar, ze maakt makkelijk contact en krijgt snel vertrouwen van de mensen waarmee zij werkt. Wat Jiska vaak te horen krijgt is dat ze niet oordelend is maar inzicht gevend. Mensen ervaren haar als veilig waardoor Jiska ook de spanning mag opzoeken, mag prikkelen met vragen, de zere plek kan benoemen en laten voelen. Verandering veroorzaken. Meer informatie over Jiska kun je vinden op www.2unravel.nl

Ooit zal ik verstrengeld raken in een belangenconflict met aan de ene kant – zeg maar – mijn pleegmoeders en aan de andere kant de sociale dienst.

En dat mijn pleegmoeders dan gaan roepen: “Neemt u hem, neemt u hem maar!”

Maar de sociale dienst blijft stug weigeren: “Hij is van u, wij hebben er niets meetemaken!”

En dan gaat de ene kant met lepels en borden smijten en de andere kant

gooit stapels formulieren en pennen terug.

En dat ik dan zelf moet kiezen tussen mijn pleegmoeders en de sociale dienst

en dat ik dan tegen mijn pleegmoeders en de sociale dienst ga kiezen, en voor het conflict, de ruzie.

En dat ik zo op een hardvochtige manier alsnog volwassen zal worden.

 
 
15.03.2019 - 05.04.2019

Strange workshop 2019