Strange | Strategy & Change
Advies bij strategie en verandering
 

Het nieuwe boek van Shirine ‘Conflicteren’ komt uit op 20 mei 2021!

Conflict eren
Conflict inzetten om verandering te veroorzaken

Functioneel conflicteren helpt je bij het samen met anderen vinden van creatieve en innovatieve oplossingen, die je eerder alleen niet kon bedenken. Organiseren, samenwerken en veranderen gaat beter als we ons repertoire vergroten in het naast elkaar laten bestaan van verschillende werkelijkheden en daarmee in het functioneel conflicteren.

Shirine Moerkerken schreef een boek over dit onderwerp. Graag nodigen we je uit voor het boekenfeest, een Strange Event, ter ere van dit nieuwe boek. Dit zal plaatsvinden op donderdag 20 mei 2021 vanaf 14.00u. Wil je bij dit Strange Event aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar shirine@strange.nl

We willen je vragen een bijdrage te leveren in de kosten van dit Strange Event: 100 euro als je live aanwezig bent; 70 euro als je het Strange Event online meemaakt. Je krijgt uiteraard een exemplaar van het boek ‘Conflict eren’. Het Strange Event zal bij de Colour Kitchen in Utrecht plaatsvinden.

Het programma van het event ziet er als volgt uit:

13.30u Inloop

14.00u Welkom en introductie op conflicteren door Shirine Moerkerken

14.30u Marijke Spanjersberg over conflicteren visualiseren

15.10u Pauze

15.25u Danielle Zandee over kritisch waarderend onderzoeken van conflict

16.05u Joris Luyendijk over meervoudig kijken en functioneel conflicteren

16.45u Pauze

17.00u Maurits Broekema en Bernhard Christiansen laten je conflict ervaren

17.40u Uitreiking eerste exemplaar boek ‘Conflicteren’

18.00u Borrel

 

Wat maak je mee in de workshops?

Marijke Spanjersberg over conflicteren visualiseren

In haar boek Conflicteren beschrijft Shirine hoe je verschillende werkelijkheden naast elkaar kunt laten bewegen en hoe dat je helpt bij het zoeken naar een ingang om conflicten functioneel te maken. Kort gezegd onderzoek je de aanwezige complexe relatienetwerken. Dat heel precies doen is ingewikkeld: te onoverzichtelijk, te gelaagd, te veel dynamiek die nergens heen gaat. Hoe maak je deze complexiteit hanteerbaar op zo’n manier dat het helpt om samen verder te kunnen?

In deze workshop demonstreert Marijke Spanjersberg hoe je complexe relatienetwerken kunt visualiseren en onderzoeken. En hoe je zodoende interventies op het spoor komt die disfunctioneel conflict functioneel kunnen maken. Deze interventies zijn van het type: ‘mild jegens mensen, normerend ten aanzien van systemen.’

 

Danielle Zandee over kritisch waarderend onderzoeken van conflict

Wat gebeurt er als we “samen verschillen” rond een vraagstuk dat er voor ons toe doet? Drijven deze verschillen ons uiteen? Of kunnen we elkaar in de moeite van ons verschil ontmoeten op een wijze die gezamenlijk vernieuwend handelen mogelijk maakt?

Deze workshop gaat over het verkennen en hanteren van verschillen tussen betrokkenen die samen werken aan complexe vraagstukken. Hoe doen we dat vanuit een onderzoekende houding? Lukt het ons om waarderend, vanuit verwondering naar het standpunt van de ander te kijken? Durven we kritisch te bevragen wat ons en anderen beweegt of juist verstart? Zien we kans om het vanzelfsprekende te verstoren zonder kapot te maken wat ons verbindt?

In deze workshop gaan we deze vragen verkennen in een dialoog rond ingebrachte casuïstiek. We onderzoeken de spanning die ontstaat tussen een waarderend en kritisch perspectief op wat er speelt. Hoe maken we deze spanning generatief in het hanteren van ons vraagstuk?

 

Joris Luyendijk over meervoudig kijken en functioneel conflicteren

Het nieuwe boek van Shirine gaat over conflicten. Ongeveer de helft van zijn volwassen leven heeft Joris Luyendijk in vijf verschillende landen gewoond, en nergens wordt naar zijn indruk zo verkrampt gereageerd op conflict als in Nederland. Alsof het bestaan van tegenstellingen op zichzelf al een nederlaag is. Zie de gretige reacties bij Haagse journalisten op zoek naar een makkelijk verhaal wanneer er in een politieke partij ‘verdeeldheid’ heerst over de koers. ‘Want daar houdt de kiezer niet van’, is dan het motto.

Wat een verschil met Engelsen, waar juist het ontbreken van open conflict wordt gezien als falen. Mensen verschillen immers, zullen hun belangen verschillend zien, en dat botst. Prima! Want alleen als iedereen helemaal hetzelfde zou zijn, zijn er geen conflicten meer.

In deze workshop gaat Joris Luyendijk in gesprek met de deelnemers over zijn ervaringen met functioneel en disfunctioneel conflicteren.

 

Maurits Broekema en Bernhard Christiansen laten je conflict ervaren

Hoe ervaar je conflict? Door toe te kijken en te observeren? Draag je als belangeloos professioneel toeschouwer bij aan verandering, of is er meer nodig dan dit? Vanuit welke positie kun je werkelijk functioneel bijdragen aan het vinden van oplossingen? Deelnemer, toeschouwer, of beide?

Andere Ouders gaat over twee broers die op een dag erachter kwamen dat hun ouders het niet meer deden. Ze hebben zelf een tijdje geprobeerd ouders te zijn, zonder succes.

“Je bent steeds meer agressief aan het worden, voor zoiets heb je ouders nodig om dat in goede banen te leiden.”

“Hou toch op met jouw ouders.”

“Of een groepje therapeuten.”

“Therapeuten? Er komen geen terreurpeuten in dit huis!!!”

“Ze noemen zich veranderkundigen en ze komen gewoon ons huis binnen. Je kunt daar dan niets aan doen, ik ook niet.  Alleen ouders kunnen therapeuten wegsturen.”

In deze workshop ervaar je disfunctioneel en functioneel conflict aan den lijve!

 

Rouwen

Mijn zoontje staat huilend voor het raam. Hij is het …
 

Shirine

Na tien jaar lang het vak van veranderkunde en interventiekunde …